Home

Service 4 Systems is een zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in onder meer Large Scaling, Standards Compliancy, Unix/Linux en Open Source.

Large Scaling

Met ruim 15 jaar ervaring in veelal ISP gerelateerde omgevingen, weten we hoe het is om explosief te groeien. De keuzes die gemaakt worden bij de bouw van de infrastructuur en de daarbij behorende applicaties/diensten staan of vallen bij de wijze waarop deze met elkaar samenwerken. Ervaring eert dat veel van de problemen die ontstaan bij (plotselinge) groei voorkomen kunnen worden door schaalbaarheid mee te nemen in het initieele ontwerp van zowel de infrastructuur alsmede de daarop draaiende applicaties.

We hebben aan de basis gestaan van enkele snelgroeiende ISP's en portals waarbij we, met minimale budgetten, een 'rock solid' platform neer konden zetten en van onze nachtrust hebben kunnen genieten.

Compliance

Wij kunnen u ondersteunen bij het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook bij het opstellen van interne normen en regels.

Unix/Linux

In grote omgevingen is Unix als besturingssysteem niet weg te denken. In de afgelopen 15 jaar heeft Linux veelal de plaats ingenomen van de vaak dure 'proprietary' unix platformen. De keuze voor Linux komt veelal voort uit kostenbesparing, een logische keuze aangezien Linux prima werkt op 'stock' hardware.